Panel používateľa

Stretnutie Podbrezová

Stretnutie riaditeľov škôl a výchovných poradcov v Súkromnom gymnáziu ŽP

V utorok 23. októbra 2007 sa v Súkromnom gymnáziu ŽP v Podbrezovej stretli riaditelia a výchovní poradcovia všetkých základných škôl a špeciálnych základných škôl okresu Brezno. Toto podujatie zorganizovala riaditeľka centra PhDr. Oľga Jorčíková v spolupráci s riaditeľkou Súkromného gymnázia ŽP a Súkromnej SOŠ hutníckej Železiarne Podbrezová Ing. Annou Pavlusovou a zástupkyňou riaditeľky PaedDr. Katarínou Zingorovou.
Stretnutie bolo zamerané na spoluprácu riaditeľov škôl s výchovnými poradcami a centrom, poskytnutie aktuálnych odborných informácií zo strany centra a vzájomnú výmenu názorov a postrehov medzi zúčastnenými. PhDr. Jorčíková podrobne oboznámila účastníkov stretnutia s novou Koncepciou psychologického a výchovného poradenstva, ktorá bola schválená Vládou SR. Na tvorbe tejto koncepcie sa aktívne podieľala ako členka Metodickej rady pre psychologické a výchovné poradenstvo Ministerstva školstva SR.
Súčasťou programu bola prehliadka školy, informácie o súčasných a novootváraných odboroch a perspektívy uplatnenia absolventov Súkromného gymnázia ŽP a Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP v Podbrezovej.
 

Prihlásenie