Panel používateľa

Články

10
Jún
2019

Dieťa v centre odbornej pozornosti

Pridané: 10.6.2019 21:17:22 Počet zobrazení: 766

Metodicko - odborný časopis Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave pre poradenskú prax a širšiu verejnosť.

Čítajte viac...

08
Január
2019

Zo školy do zamestnania

Pridané: 8.1.2019 13:54:29 Počet zobrazení: 1932

Pre vaše dieťa nastáva jedno z najdôležitejších období v jeho živote – voľba strednej školy a povolania.
Je to dôležitý krok pre budúcnosť. Zo skúsenosti vieme, že rozhodnutie detí veľmi často ovplyvňujete vy - rodičia, často aj bez ohľadu na to, čo chcú vaše deti a o čom snívajú. Keď ste boli deťmi vy, snívali ste tiež. Najčastejšie o tom, čím sa stanete, keď budete veľkí. Splnil sa vám váš sen? Práve teraz máte možnosť popremýšľať o tom, akou cestou sa vyberie vaše dieťa a podporiť ho. Práve stojíte na križovatke veľkého rozhodnutia, lebo správne sa rozhodnúť nie je vždy jednoduché, najmä ak vám záleží na osude vášho dieťaťa a vy mu chcete čo najlepšie pomôcť.

Čítajte viac...

08
Január
2019

Zhubné kulty a sekty

Pridané: 8.1.2019 13:54:29 Počet zobrazení: 2978

Jednou z dôležitých oblastí činnosti centra je prevencia šikanovania, násilia, extrémizmu, vplyvu siekt a zhubných kultov, prevencia delikvencie, záškoláctva a iných nežiadúcich javov.

Čítajte viac...

08
Január
2019

Mobbing

Pridané: 8.1.2019 13:54:29 Počet zobrazení: 2654

Hlavným motívom mobbingu väčšinou býva určitá odlišnosť obete, pričom príčinou môže byť rovnako účes, postava alebo oblečenie, ako výnimočné pracovné výkony a výsledky. Keďže mobbing brzdí v práci nielen obeť, ale aj útočníkov, ktorí - hoci si to nepriznávajú - zväčša trpia pocitom viny, treba jeho prejavom venovať zvýšenú pozornosť. Je totiž len špičkou ľadovca a poukazuje na vážne problémy vnútri organizácie, v jej kultúre a základnom nastavení.

Čítajte viac...

08
Január
2019

Kompas Marca Pola - kariérové poradenstvo

Pridané: 8.1.2019 13:54:29 Počet zobrazení: 3190

Táto publikácia je určená žiakom a študentom, ktorí sa chystajú na zahraničný pobyt. Obsahuje informácie potrebné pri plánovaní a príprave zahraničného pobytu, informácie o sieťach podporujúcich mobilitu, o možnostiach financovania zahraničných pobytov, ale napríklad aj o uznávaní vzdelávania a pod.

Čítajte viac...

08
Január
2019

Človeče, nestrať sa!

Pridané: 8.1.2019 13:54:29 Počet zobrazení: 3419

 

Kam a za kým v rôznych životných situáciách?

Čítajte viac...

08
Január
2019

Keď má dieťa ADHD...

Pridané: 8.1.2019 13:54:29 Počet zobrazení: 5600

Vidíte unáhleného chlapca, ktorému všetko padá z ruky, do každého vrazí, každého prerušuje, výzvy a napomenutia nevníma. Je nešikovný, do všetkého "hŕŕ", ale pri ničom nevydrží... Na všetko vylezie, odvšadiaľ spadne... Mama pre neho príde do škôlky, on sa k nej vrhne, zakopne o rozviazanú šnúrku od topánok, pritom jej zašpiní sukňu a roztrhne výkres, ktorý pre ňu nakreslil. Pani učiteľka si vzdychne, ostatní rodičia krútia hlavou, deti sa smejú. Mamička sa hanbí, že ho nezvláda. Deti sa obliekajú, chlapec medzi nimi skáče. Ostatní odchádzajú, on stále nie je oblečený, nemôže nájsť topánky, lezie pod skrinku, roztrhne si tričko a odrie si lakeť. Mama sa hnevá, sľubuje mu facku a že to povie otcovi. Nakoniec ho oblečie, aj keď on to už dávno dokáže sám. Odchádzajú, obaja nešťastní a nazlostení. Chlapec povie: "Ty ma nemáš rada." A keď večer konečne zaspí, všetci si oddýchnu. Ale len na chvíľu - lebo zajtra bude to isté znova...

Čítajte viac...

08
Január
2019

Končím základnú školu. A čo ďalej?

Pridané: 8.1.2019 13:54:29 Počet zobrazení: 10334

Výber strednej školy je v živote významný krok, ktorý má vplyv na celú Tvoju budúcnosť, preto by si tento krok v žiadnom prípade nemal podceniť. Mal by si vedieť...

Čítajte viac...

08
Január
2019

Budete mať prváka?

Pridané: 8.1.2019 13:54:28 Počet zobrazení: 3970

Ak máte dieťa vo veku šesť rokov, určite viete, že od 15. januára do 15. februára prebieha zápis do základných škôl. Týka sa to detí, ktoré k 1. septembru dovŕšia šesť rokov. Pokiaľ máte akúkoľvek otázku alebo problém súvisiaci so zápisom vášho dieťaťa do školy, ak sa chcete poradiť, môžete sa obrátiť na odborných zamestnancov Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Brezne. Na otázku, aké služby centrum ponúka, kto by mal centrum so svojim dieťaťom navštíviť a aký je postup, odpovedá riaditeľka centra PhDr. Oľga Jorčíková.

Čítajte viac...

Prihlásenie