Panel používateľa

Exkurzia

Exkurzia pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie

V utorok 14.10.2008 sme pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie základných škôl a špeciálnych základných škôl okresu Brezno zorganizovali exkurziu. Navštívili sme Rimavskú Sobotu, Reedukačný domov pre mládež v Tornali, Reedukačný detský domov v Čerenčanoch a Základnú školu internátnu pre sluchovo postihnutých a pre žiakov s chybami reči v Lučenci. Súčasťou exkurzie boli prehliadky týchto zariadení, besedy s ich vedením, informácie o činnosti zariadení a možnosti ďalšej spolupráce. Exkurzia mala veľmi pozitívnu odozvu a prispela k širšej osvete v rámci škôl.

Prihlásenie