Kontakt

Kontakt

C e n t r u m

pedagogicko - psychologického

poradenstva a prevencie

v Brezne


Sídlo a korešpondenčná adresa:
Hradby 9
977 01 Brezno


Riaditeľka centra:

PhDr. Oľga JorčíkováTelefón:   048 611 63 99
Fax:         048 611 10 80
E-mail:     cpppp.brezno@mail.t-com.sk

Fakturačné  údaje
IČO: 37828436
DIČ: 2021609018

 

Rýchly kontakt

Prihlásenie