Panel používateľa

Keď má dieťa ADHD...

Pridané: 8.1.2019 13:54:29 Počet zobrazení: 5573

08 Január 2019

Vidíte unáhleného chlapca, ktorému všetko padá z ruky, do každého vrazí, každého prerušuje, výzvy a napomenutia nevníma. Je nešikovný, do všetkého "hŕŕ", ale pri ničom nevydrží... Na všetko vylezie, odvšadiaľ spadne... Mama pre neho príde do škôlky, on sa k nej vrhne, zakopne o rozviazanú šnúrku od topánok, pritom jej zašpiní sukňu a roztrhne výkres, ktorý pre ňu nakreslil. Pani učiteľka si vzdychne, ostatní rodičia krútia hlavou, deti sa smejú. Mamička sa hanbí, že ho nezvláda. Deti sa obliekajú, chlapec medzi nimi skáče. Ostatní odchádzajú, on stále nie je oblečený, nemôže nájsť topánky, lezie pod skrinku, roztrhne si tričko a odrie si lakeť. Mama sa hnevá, sľubuje mu facku a že to povie otcovi. Nakoniec ho oblečie, aj keď on to už dávno dokáže sám. Odchádzajú, obaja nešťastní a nazlostení. Chlapec povie: "Ty ma nemáš rada." A keď večer konečne zaspí, všetci si oddýchnu. Ale len na chvíľu - lebo zajtra bude to isté znova...

Ak v tomto príbehu spoznávate Vaše dieťa, o ktorom si myslíte, že je zlomyseľné, nevychované alebo hlúpe, možno to tak nie je, možno trpí tzv. hyperkinetickou poruchou - ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou). Byť rodičom takéhoto dieťaťa nie je vždy jednoduché. Možno ste nespokojní s jeho správaním a výsledkami v škole aj doma. Možno máte pocit, že ide o vaše výchovné alebo rodičovské zlyhanie. Nejde. Ide o neurovývojovú poruchu, ADHD. Narušená schopnosť sústredenej pozornosti, nadmerná aktivita a impulzivita u týchto detí je daná odlišnou štruktúrou a funkciou mozgu.

 

Kto a kedy poruchu spozná?

Väčšinou sa toto dieťa trochu líši už v materskej škole. je unáhlené, neposedné, nerešpektuje režim, nesústredí sa na náročnejšie úlohy. Všetci ho považujú za "nezrelé". Môže byť nešikovné. Pri činnostiach vyžadujúcich trpezlivosť má problém - je ako "živé striebro", neposedí, kazí deťom hru. Aj keď sa do školy teší, nie je schopné podriadiť sa pravidlám, je neposlušné, dráždivé a výbušné. jeho činy sú náhle a prudké - najskôr jedná, až potom myslí. Zošity má počmárané, pokrčené, skáče druhým do reči, robí grimasy, pracuje s veľkými výkyvmi, roztržitosť mu kazí prospech - raz na jednotku, inokedy na päťku.

 

Dôležitú úlohu zohráva:

  • Pedagóg - musí prispôsobiť výchovné pôsobenie tejto poruche, príp. odporučiť rodičom konzultáciu v CPPPaP.
  • CPPPaP - odborný zamestnanec zhodnotí intelekt dieťaťa a posúdi, či dieťa netrpí poruchami učenia. Až v 60% býva ADHD spojené so špecifickými poruchami učenia - dyslexia (problémy s čítaním), dysgrafia (problémy s písaním), dyskalkúlia (problémy s počítaním) a pod.
  • Pediater - vylúči telesné ochorenie a v prípade potreby odporučí konzultáciu u pedopsychiatra.
  • Pedopsychiater - vyšetrí dieťa, posúdi, či sa jedná o ADHD alebo inú poruchu. V prípade potreby pošle dieťa na vyšetrenie k špecialistom (napr. neurologické vyšetrenie, foniatrické, logopedické).

 

Prečo je dôležité deti s ADHD liečiť?

 

Zdanlivo možno povedať, že vlastne "o nič nejde".  Ale nie je to tak.

Dieťa s ADHD ťažšie zvláda školu a často nedosiahne také vzdelanie, na ktoré má vlohy, talent a schopnosti, napriek tomu, že je inteligentné. Bez liečby môžu byť jeho vzťahy s rovesníkmi ako aj s rodičmi problematické a nenaplnené, dieťa môže byť osamotené, nespokojné a nešťastné. Rodičia, najmä matky, bývajú frustrované a obviňované zo zanedbanej výchovy dieťaťa, s ktorou si nevedia dať rady. Dieťa s ADHD môže mať taktiež v pubertálnom veku väčšie problémy v porovnaní s rovesníkmi. Keď však rodič dieťaťa s ADHD vyhľadá odbornú pomoc, dieťa má lepšiu šancu rozvinúť svoje schopnosti a zlepšiť vzťahy so svojím okolím.

Prihlásenie