Panel používateľa

Kompas Marca Pola - kariérové poradenstvo

Pridané: 8.1.2019 13:54:29 Počet zobrazení: 3168

08 Január 2019

Táto publikácia je určená žiakom a študentom, ktorí sa chystajú na zahraničný pobyt. Obsahuje informácie potrebné pri plánovaní a príprave zahraničného pobytu, informácie o sieťach podporujúcich mobilitu, o možnostiach financovania zahraničných pobytov, ale napríklad aj o uznávaní vzdelávania a pod.

V tejto publikácii nájdete teoretické i praktické informácie, ako aj cvičenia pre žiakov a študentov. Zaujímavé informácie, ale aj inšpiráciu ponúkajú rozhovory s účastníkmi študijného, pracovného a dobrovoľníckeho pobytu. Súčasťou publikácie sú aj interaktívne cvičenia, ktoré majú uchádzačov, v spolupráci s výchovným poradcom či iným odborníkom, lepšie pripraviť na zahraničný pobyt. Tieto cvičenia sú spracované aj do pracovných listov, ktoré nájdete v závere publikácie.

 

Publikáciu centra Euroguidance, ktoré je súčasťou Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) nájdete tu: Kompas Marca Pola.

Prihlásenie