Panel používateľa
Späť

Spolupráca Horehronia a Liptova

Pridané: 8.1.2019 13:54:29 Počet zobrazení: 1262

08 Január 2019

V utorok 15.6.2010 sme zorganizovali v spolupráci s riaditeľom Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave PhDr. Ľubomírom Páleníkom, CSc. odborný seminár a slávnostnú koncoročnú poradu výchovných poradcov a koordinátorov prevencie základných škôl, stredných škôl a špeciálnych základných škôl. Lektorom seminára bol renomovaný psychológ PhDr. Jozef Ihnacík.

Odborný seminár bol zameraný na psychologické aspekty vzťahu pedagóg – žiak, odborným garantom bol Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Lektor PhDr. Jozef Ihnacík je riaditeľom Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach.
Toto podujatie malo 55 účastníkov - výchovných poradcov, koordinátorov prevencie zo škôl z nášho regiónu a z Liptova a odborných zamestnancov centier v Brezne a v Liptovskom Mikuláši. Zúčastnila sa na ňom aj riaditeľka CPPPaP v Liptovskom Mikuláši PhDr. et. PaedDr. Erika Straková. Jedným z cieľov podujatia bola výmena skúseností v oblasti výchovného poradenstva na Horehroní a Liptove a nadviazanie užšej spolupráce medzi výchovnými poradcami týchto dvoch susediacich regiónov.
Zúčastnení ohodnotili podujatie veľmi pozitívne, najmä kvality lektora, vysokú odbornú úroveň seminára, príjemné prostredie a výborné služby penziónu Boca, za čo patrí vďaka majiteľovi a jeho zamestnancom. Organizátorov teší pozitívna spätná väzba a e-maily od účastníkov, z ktorých vyberáme tento: „Chceme sa poďakovať za skvelé podujatie, ktoré ste pre nás pripravili v závere školského roka. Cítili sme sa príjemne a tak pod vplyvom krásnych dojmov vám vyslovujeme uznanie a vďaku.“
 

Prihlásenie