Panel používateľa

Formuláre

Požiadavky o vyšetrenie v Centre pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Brezne:

Požiadavky o vyšetrenie v Centre pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Brezne:

Požiadavka o vyšetrenie žiaka ZŠ a SŠ - určená pre základné školy a stredné školy.

Požiadavka o vyšetrenie dieťaťa určená pre materské školy a nezaškolené deti.

Požiadavka o vyšetrenie klienta nad 18 r. - určená pre študentov nad 18 r.

 

Vyplnenú požiadavku pošlite na adresu:

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie

Hradby 9, 977 01 Brezno

Prihlásenie