Požiadavky o vyšetrenie v Centre pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Brezne:

227929613

 

Požiadavka o vyšetrenie žiaka ZŠ - určená pre základné školy

 

Požiadavka o vyšetrenie študenta - určená pre stredné školy

 

Požiadavka o vyšetrenie dieťaťa - určená pre materské školy a nezaškolené deti

 

Vyplnenú požiadavku pošlite na adresu:

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie

Hradby 9, 977 01 Brezno