Končím základnú školu. A čo ďalej?

23.02.2010, 17:59 , Ing. Ďurčíková | Počet zobrazení: 9157

Výber strednej školy je v živote významný krok, ktorý má vplyv na celú Tvoju budúcnosť, preto by si tento krok v žiadnom prípade nemal podceniť. Mal by si vedieť...

Celý článok...

Zo školy do zamestnania

01.04.2014, 19:23 , Ing. Ďurčíková | Počet zobrazení: 1184

Pre vaše dieťa nastáva jedno z najdôležitejších období v jeho živote – voľba strednej školy a povolania.
Je to dôležitý krok pre budúcnosť. Zo skúsenosti vieme, že rozhodnutie detí veľmi často ovplyvňujete vy - rodičia, často aj bez ohľadu na to, čo chcú vaše deti a o čom snívajú. Keď ste boli deťmi vy, snívali ste tiež. Najčastejšie o tom, čím sa stanete, keď budete veľkí. Splnil sa vám váš sen? Práve teraz máte možnosť popremýšľať o tom, akou cestou sa vyberie vaše dieťa a podporiť ho. Práve stojíte na križovatke veľkého rozhodnutia, lebo správne sa rozhodnúť nie je vždy jednoduché, najmä ak vám záleží na osude vášho dieťaťa a vy mu chcete čo najlepšie pomôcť.

Celý článok...

Kompas Marca Pola - kariérové poradenstvo

10.12.2010, 14:02 , Ing. Ďurčíková | Počet zobrazení: 2333

Táto publikácia je určená žiakom a študentom, ktorí sa chystajú na zahraničný pobyt. Obsahuje informácie potrebné pri plánovaní a príprave zahraničného pobytu, informácie o sieťach podporujúcich mobilitu, o možnostiach financovania zahraničných pobytov, ale napríklad aj o uznávaní vzdelávania a pod.

Celý článok...

Budete mať prváka?

23.01.2010, 18:58 , Ing. Ďurčíková | Počet zobrazení: 3177

Ak máte dieťa vo veku šesť rokov, určite viete, že od 15. januára do 15. februára prebieha zápis do základných škôl. Týka sa to detí, ktoré k 1. septembru dovŕšia šesť rokov. Pokiaľ máte akúkoľvek otázku alebo problém súvisiaci so zápisom vášho dieťaťa do školy, ak sa chcete poradiť, môžete sa obrátiť na odborných zamestnancov Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Brezne. Na otázku, aké služby centrum ponúka, kto by mal centrum so svojim dieťaťom navštíviť a aký je postup, odpovedá riaditeľka centra PhDr. Oľga Jorčíková.

Celý článok...

Človeče, nestrať sa!

20.10.2010, 10:52 , Ing. Ďurčíková | Počet zobrazení: 2563

 

Kam a za kým v rôznych životných situáciách?

Celý článok...

Keď má dieťa ADHD...

06.10.2010, 16:33 , Ing. Ďurčíková | Počet zobrazení: 4376

Vidíte unáhleného chlapca, ktorému všetko padá z ruky, do každého vrazí, každého prerušuje, výzvy a napomenutia nevníma. Je nešikovný, do všetkého "hŕŕ", ale pri ničom nevydrží... Na všetko vylezie, odvšadiaľ spadne... Mama pre neho príde do škôlky, on sa k nej vrhne, zakopne o rozviazanú šnúrku od topánok, pritom jej zašpiní sukňu a roztrhne výkres, ktorý pre ňu nakreslil. Pani učiteľka si vzdychne, ostatní rodičia krútia hlavou, deti sa smejú. Mamička sa hanbí, že ho nezvláda. Deti sa obliekajú, chlapec medzi nimi skáče. Ostatní odchádzajú, on stále nie je oblečený, nemôže nájsť topánky, lezie pod skrinku, roztrhne si tričko a odrie si lakeť. Mama sa hnevá, sľubuje mu facku a že to povie otcovi. Nakoniec ho oblečie, aj keď on to už dávno dokáže sám. Odchádzajú, obaja nešťastní a nazlostení. Chlapec povie: "Ty ma nemáš rada." A keď večer konečne zaspí, všetci si oddýchnu. Ale len na chvíľu - lebo zajtra bude to isté znova...

Celý článok...

Zhubné kulty a sekty

29.03.2012, 03:23 , Ing. Ďurčíková | Počet zobrazení: 2159

Jednou z dôležitých oblastí činnosti centra je prevencia šikanovania, násilia, extrémizmu, vplyvu siekt a zhubných kultov, prevencia delikvencie, záškoláctva a iných nežiadúcich javov.

Celý článok...

Mobbing

29.03.2012, 03:19 , Ing. Ďurčíková | Počet zobrazení: 1866

Hlavným motívom mobbingu väčšinou býva určitá odlišnosť obete, pričom príčinou môže byť rovnako účes, postava alebo oblečenie, ako výnimočné pracovné výkony a výsledky. Keďže mobbing brzdí v práci nielen obeť, ale aj útočníkov, ktorí - hoci si to nepriznávajú - zväčša trpia pocitom viny, treba jeho prejavom venovať zvýšenú pozornosť. Je totiž len špičkou ľadovca a poukazuje na vážne problémy vnútri organizácie, v jej kultúre a základnom nastavení.

Celý článok...